Weigering aanvraag

Het aanvragen van een bijstandsuitkering

Let bij een aanvraag van de uitkering op de volgende punten. U mag altijd een aanvraag indienen. Laat u dus niet wegsturen!
Vanaf vier weken na het indienen van de aanvraag voor een uitkering, heeft u recht op een voorschot ter hoogte van 90% van de bijstandsnorm die op u van toepassing is. U heeft recht op dit voorschot zolang er nog geen beslissing is genomen op uw aanvraag. Als de beslissing op uw uitkeringsaanvraag langer dan tien weken op zich laat wachten en dat ligt niet aan u, dan kunt u afdwingen dat Sociale Dienst u een boete betaalt voor te laat beslissen. U heeft recht op betaling van de maandelijkse uitkering. U heeft recht op hulp en ondersteuning bij het vinden van werk of andere maatschappelijke activiteiten. Het vakantiegeld dat bij de uitkering hoort wordt één keer per jaar uitbetaald (in juni of bij beëindiging van de uitkering). U heeft recht op informatie over extra voorzieningen voor mensen met een laag inkomen. Is uw aanvraag om bijstand afgewezen, neem dan contact op met bezwaar-bijstand.nl. of stuur ons een e-mail. Wellicht dat wij u kunnen helpen.