Beslagvrije voet moet beschermd worden bij bankbeslag

Recentelijk heeft de nationale ombudsman een pleidooi gehouden om de beslagvrije voet ook te respecteren in het geval beslag op een bankrekening wordt gelegd. De beslagvrije voet kan het beste worden geduid als het deel van het maandelijks inkomen dat iemand ontvangt om in zijn onderhoud om van te kunnen leven kan voorzien. Op dat deel, zo is wettelijk bepaald, mag geen beslag worden gelegd. Doorgaans gaat het om een bedrag van 90% van de bijstandsnorm die op de persoon in kwestie van toepassing is. In beginsel, omdat er uitzonderingen bestaan op dit uitgangspunt.

De gevolgen van bankbeslag

Momenteel wordt er jaarlijks ongeveer 450.000 beslag op een bankrekening gelegd door het CJIB, deurwaarders en de belastingdienst. Momenteel is de wettelijke regeling aldus dat diverse overheidsinstanties en ook gerechtsdeurwaarders geen rekening hoeven te houden met de beslagvrije voet. Als dan beslag op een bankrekening wordt gelegd, worden niet alleen bankkosten in rekening gebracht waardoor de schuld alleen maar toeneemt, maar ook raken burgers feitelijk onder het bestaansminimum. Het behoeft geen betoog dat de problemen daarmee alleen maar toenemen. Nieuwe schulden gaan ontstaan, als deze ongelijkheid niet wordt weggenomen.

Samenloop met loonbeslag

Hiervan is helemaal sprake als er een samenloop bestaat tussen een loonbeslag en een gelegd beslag op een bankrekening waarop het restant van het salaris wordt gestort. Hoewel de twee gelegde beslagen van elkaar verschillen en geen verband houden, kan dat onder omstandigheden anders liggen. Op grond van rechtspraak heeft dan te gelden dat degene die beslag heeft gelegd op de bankrekening toch ook de beslagvrije voet dient te respecteren.

Overleg met ketenpartners

Het is niet zonder reden dat de nationale ombudsman hiervoor weer aandacht vraagt. In de maand december 2016 heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma een wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet ingediend in de Tweede Kamer. In dit voorstel wordt helaas niet nader ingegaan op het hierboven geschetste probleem. Vandaar dat de ombudsman een- ronde-tafel-gesprek gaat organiseren waarbij deze problematiek wordt aangekaart bij het ministerie en andere betrokken partijen als de Belastingdienst, DUO, SVB, de KBvG, het CJIB en UWV.

Bron: www.ombudsman.nl