Het blokkeren van een uitkering, mag dat?

Het komt wel eens voor dat een sociale dienst een uitkering blokkeert. Dit houdt in dat de uitbetaling van de uitkering wordt stopgezet. De vraag is mag dat wel?

Blokkeren versus opschorten

Op grond van de rechtspraak is het toegestaan dat sociale diensten de betaling van de bijstandsuitkering feitelijk te blokkeren als zij op goede gronden het vermoeden heeft dat de bijstandsgerechtigde geen recht (meer) heeft op een uitkering. Blokkering is echter niet hetzelfde als opschorting van het recht op uitkering. In het laatste geval is het al voldoende duidelijk dat een uitkering kan worden ingetrokken of kan worden herzien, zij het dat de bijstandsgerechtigde nog wel een termijn krijgt om de schending van zijn inlichtingenplicht alsnog te herstellen. Voldoet hij na de gegeven termijn niet aan zijn inlichtingenplicht, dan volgt intrekking en herziening van het recht op bijstand.

Duur van de blokkade

Hoe lang een uitkering kan worden geblokkeerd is niet geregeld in de wet, in tegenstelling tot het opschortingsrecht. Recentelijk heeft de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep, hier iets over opgemerkt. In de eerste plaats heeft de rechter vastgesteld dat tegen een blokkade van de uitkering bezwaar kan worden gemaakt. Verder oordeelt de rechter dat een blokkering alleen is toegestaan voor de duur van het onderzoek dat er op moet zijn gericht of er nog steeds een recht op uitkering bestaat. Wel moeten de belangen tegen elkaar worden afgewogen van het onterecht voortzetten van een uitkering tegen het belang van de uitkeringsgerechtigde om de uitkering te blijven ontvangen.