Gemeenten mogen experimenteren met bijstand

Dat is de uitkomst van overleg tussen de gemeenten en de staatssecretaris. In een brief aan de Tweede Kamer bericht staatssecretaris Jetta Klijnsma dat de gemeenten Groningen, Tilburg, Utrecht en Wageningen een experiment mogen opzetten om te beoordelen wat de effecten zijn als bijstandsregels worden versoepeld.

4 gemeenten

De bedoeling is dat het niet bij deze vier gemeenten blijft, maar dat een groep tot maximaal 25 gemeenten aan deze pilot mogen gaan deelnemen.
De bedoeling van dit experiment is dat informatie wordt verzameld hoe de huidige bijstandsregels doorwerken op bijstandsgerechtigden en welke maatregelen bevorderen dat de uitstroom vanuit de bijstand naar betaald werk wordt vergroot. Niet iedereen is even enthousiast over deze plannen. Met name de VVD ziet niets in een bijstandsregime met minder strenge regels.

Invoering 2017

De gemeente Utrecht daarentegen is blij met de nieuwe stappen die gezet zijn. De bedoeling is dat de gemeente Utrecht een pilot wil draaien waarbij bijstandsgerechtigden niet langer worden verplicht te solliciteren en een bonus kunnen ontvangen als men betaald werk accepteert. De verwachting is dat in 2017 een aanvang gemaakt kan worden met het experiment.