CPB verwacht toename in het aantal bijstandsuitkeringen

In 2016 stijgt het aantal bijstandsuitkeringen tot 389.000

In vergelijking met het jaar 2015 betreft het een stijging van 7.000 personen. Deze cijfers zijn woensdag 21 september 2016 bekend gemaakt aan de hand van de Macro Economische Verkenningen. 

Wajongers, vluchtelingen en ouderen

Ook voor het jaar 2017 voorziet het CPB een verdere stijging en wel tot het aantal van 395.000. Dit ondanks de afname van het werkloosheidscijfer. Als reden voor de stijging wordt de instroom van vluchtelingen gegeven, met name uit Syrië. Zij kunnen immers bijstand aanvragen zodra zij beschikken over een verblijfsvergunning. Ook de overheveling van personen die voorheen vielen onder het Wajong regime, heeft geleid tot een toename. Met de introductie van de Participatiewet hebben namelijk alleen zij die volledig arbeidsongeschikt zijn, nog recht op een Wajong-uitkering. Ten slotte heeft ook de geleidelijke verhoging van de AOW gerechtigde leeftijd gezorgd voor een toename van het aantal personen dat een bijstandsuitkering ontvangt. Omdat 65-plussers later in aanmerking komen voor een AOW-uitkeringen, blijven zij langer aangewezen op een bijstandsuitkering.

Bron: www.nu.nl