Wanbetalersregeling voor bijstandsgerechtigden aangepast

Vanaf 12 juli 2016 kan kwijtschelding van de achterstand in zorgpremie mogelijk zijn voor bijstandsgerechtigden

Als verzekerden voor de ziektekosten hun premie niet betalen, dan worden zij na een premieachterstand van 6 maanden aangemeld bij het Zorginstituut Nederland. De invordering van de basis zorgpremie, vermeerderd met een bestuursrechtelijke premie, worden dan ingehouden op de uitkering of het loon van degene die een betalingsachterstand heeft. De schuld aan de zorgverzekeraar voor de onbetaald gebleven premies blijft natuurlijk onverkort bestaan.

Omdat veel mensen zogezegd bleven “hangen” in deze wanbetalersregeling, heeft de regering per 12 juli 2016 de mogelijkheid gecreëerd dat kwijtschelding van de bestuursrechtelijke premie en (een deel van de) premieachterstand zorgverzekering onder bepaalde voorwaarden mogelijk voor is bijstandsgerechtigden. De regeling van de Zorgverzekeringswet is per die datum aangepast.

De regeling houdt in dat de gemeente voor hun bijstandsgerechtigden afspraken maakt met de zorgverzekeraar. Zo zal (een deel van) de openstaande schuld aflost moeten worden door middel van inhoudingen op de bijstandsuitkering en wordt de zorgverzekeringspremie ingehouden op de uitkering. Als de bijstandsgerechtigde gedurende (in beginsel een periode van) 36 maanden zich aan deze voorwaarden houdt, dan zal aan het einde van deze periode de nog openstaande bestuursrechtelijke premie bij het Zorginstituut en de nog openstaande schuld bij de zorgverzekeraar worden kwijtgescholden.

Of u hiervoor in aanmerking kan komen, kan u navragen bij de gemeente die uw bijstandsuitkering heeft toegekend. Zij kunnen een beslissing nemen op uw verzoek om hiervoor in aanmerking te komen.

Bron: www. rijksoverheid.nl