Vakantiegeld en beslag, blijf alert

Wanneer valt het hele vakantiegeld onder het beslag?

In de maand mei wordt doorgaans het vakantiegeld uitgekeerd. In de meeste gevallen kan een schuldeiser, die daarop beslag heeft laten leggen, het gehele vakantiegeld aan zich laten afdragen.

Toch is het goed te bekijken of de inhouding terecht heeft plaatsgevonden. De Hoge Raad heeft namelijk in 2014 een belangrijke uitspraak gegeven hoe om te gaan met beslag op loon en vakantiegeld. Als uitgangspunt geldt dat beslag mag worden gelegd op dat deel van het inkomen dat ligt boven de vastgestelde beslagvrije voet. Dat mag dus niet als het maandelijks inkomen minder is dan de vastgestelde beslagvrije voet. Het vakantiegeld moet namelijk toegerekend worden aan de desbetreffende maand in welke deze wordt opgebouwd. Onder het beslag valt dan enkel en alleen dat deel dat overblijft van het inkomen plus het vakantiegeld na aftrek van de beslagvrije voet. Als een schuldenaar enige maanden in het jaar 2015 minder loon heeft genoten, dan wel is geconfronteerd met een maatregel waardoor hij feitelijk minder inkomen had, kan er sprake van zijn dat (een deel van) het vakantiegeld ten onrechte is afgedragen aan de deurwaarder.

In welke gevallen komt dit voor?

Het meerdere van het inkomen plus vakantiegeld boven de beslagvrije voet, valt als gezegd onder het beslag. In alle gevallen waarin sprake is van een verplichte inhouding via het Zorginstituut Nederland, is het de moeite om na te gaan of de hoogte van de beslagvrije voet is aangepast met de toegepaste hoge bestuursrechtelijke premie. Ook gaat de beslagvrije voet omhoog als huur- en zorgtoeslag niet wordt uitbetaald vanwege een gelegd beslag dan wel een verrekening die de belastingdienst heeft uitgevoerd.

Wat nu te doen?

Als (een deel van het) vakantiegeld ten onrechte is ingehouden, kan bezwaar worden gemaakt tegen de beslissing van bijvoorbeeld UWV of de sociale dienst waarin staat dat vakantiegeld aan de deurwaarder wordt afgedragen. Heeft de werkgever (een deel van het) vakantiegeld doorbetaald aan de deurwaarder, dan kan alsnog een loonvordering worden ingesteld. Ook kan natuurlijk een verzoek aan de deurwaarder worden gedaan om het bedrag dat ten onrechte is ingehouden alsnog moet worden terugbetaald.