Bijstand en cijfers

CBS: iets minder dan de helft van het aantal bijstandsgerechtigden kan en wil werken

Het CBS heeft recentelijk de cijfers beoordeeld van het jaar 2014 van alle personen die aangewezen waren op een uitkering. Het CBS maakte voor dit onderzoek gebruik van verschillende bestanden die aan elkaar werden gekoppeld.

In 2014 hadden in totaal 1,2 miljoen mensen van 15 tot 65 jaar geen werk en waren aangewezen op een uitkering. Daarbij is geconstateerd dat van alle personen die aangewezen waren op een bijstandsuitkering, iets meer dan de helft wil en kan werken. Dat is een fors verschil ten opzichte van de groep van personen die aanspraak maakt op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Binnen die groep wil maar een op de vijf personen aan de slag.

Wanneer nader wordt ingezoomd op de onderliggende redenen, blijkt dat in de meeste gevallen ziekte of het arbeidsongeschikt als reden wordt opgegeven. 

www. cbs.nl