Bijstand in 2016

Bijstand laat groei zien in het eerste kwartaal van 2016

Ten opzichte van het jaar 2015 is het aantal bijstandsgerechtigden in het eerste kwartaal van 2016 toegenomen met bijna 11.000 gestegen tot 459.000. Het betreft een stijging van bijna 18.000 personen.

Het CBS vermeldt tevens dat de toename van asielzoekers ook terug te zien is in de bijstandscijfers. Asielzoekers krijgen namelijk bijstand toegekend vanaf het moment dat een recht op verblijf is ontstaan. Momenteel is drie kwart van de Syriërs in Nederland aangewezen op de bijstand.

Ook het aantal jongeren tot 27 jaar in de bijstand is gestegen. Dit komt enerzijds door de invoering van de Participatiewet en de nieuwe Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) alsook de instroom van jonge Syrische asielzoekers.

Tot slot heeft ook de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd een bijdrage geleverd aan de groei van de bijstandscijfers in het eerste deel van 2016. Begin 2016 is de AOW-gerechtigde leeftijd verhoogd tot 65 jaar en 6 maanden. Vanwege deze verhoging moet langer een beroep worden gedaan op bijstand. Geschat wordt dat het gaat om ruim twee duizend personen.

Bron: www. cbs.nl