Bijstand en schuldenproblematiek

Gemeente Den Haag besluit schulden van jongeren op te kopen

Recentelijk heeft de gemeente Den Haag bekend gemaakt om als eerste gemeente in Nederland schulden die jongeren hebben op te kopen. Als tegenprestatie verlangt de gemeente dat zij serieus werk maken van hun toekomst. Dat kan bijvoorbeeld door middel van het volgen van een of het zoeken naar een baan.

De financiering voor dit beleid is afkomstig van het Jongeren Perspectief Fonds. Dit fonds maakt onderdeel uit van het Schuldenlab. In dit samenwerkingsverband werkt de gemeente samen met maatschappelijke op deze manier. Aan schuldeisers van een jongere wordt een voorstel gedaan om de schuld af te lossen waarbij een deel van de schuld kwijtgescholden dient te worden. De schuld die resteert wordt overgenomen door het Jongeren Perspectief Fonds. Het is aan de jongere om die schuld terug te betalen door concreet aan de slag te gaan, met school of werk en ook vrijwilligerswerk te doen. Op deze manier wordt maatwerk bereikt.

www. binnenlandsbestuur.nl