Maatregel

Sancties en boetes in de bijstand

Aan de bijstandverlening zitten verschillende verplichtingen vast. Zo moet u in beginsel alles vertellen wat van belang kan zijn voor uw recht op bijstand. U heeft echter ook bepaalde rechten. Het recht om met vakantie te gaan bijvoorbeeld. U moet dit wel van tevoren melden aan de Sociale Dienst. U mag afhankelijk van uw leeftijd vier weken of maximaal dertien weken per kalenderjaar met vakantie met behoud van uw uitkering. Blijft u langer weg dan toegestaan, dan kan onder omstandigheden het recht op uitkering vervallen of een sanctie worden opgelegd. Dat geldt ook als de sociale dienst zegt dat u zich niet aan de verplichtingen houdt die aan de uitkering zijn verbonden, bijvoorbeeld als u niet voldoende solliciteert. Heeft u zo'n brief ontvangen, neem dan zo spoedig als mogelijk is contact met bezwaar-bijstand.nl op. Wellicht dat binnen de zes weken bezwaartermijn de strafkorting op uw uitkering kan worden teruggedraaid!