Kostendelersnorm

Wat is de kostendelersnorm in de bijstand?

De hoogte van de bijstandsuitkering is onder andere afhankelijk van de woon- en leefsituatie. Uitkeringsgerechtigden kunnen kosten met elkaar delen als er meer mensen op één adres wonen. Dit wordt de kostendelersnorm genoemd.

Wanneer een woning door meerdere volwassenen wordt gedeeld en de kostendelersnorm van toepassing is, wordt uw bijstandsuitkering daarop aangepast. Het uitkeringsbedrag wordt dan lager voor elke persoon in het huishouden. Het uitgangspunt is: hoe meer personen van 21 of ouder in één huis wonen hoe lager de bijstandsuitkering per persoon wordt.

De kostendelersnorm geldt vanaf 1 juli 2015 voor personen die voor 31 december 2014 al recht op een bijstandsuitkering hadden. Voor personen die in 2015 een bijstandsuitkering aanvragen, geldt de kostendelersnorm direct.

De kostendelersnorm geldt voor alle volwassenen die samen een woning delen. Het maakt daarbij niet uit of u familie van elkaar bent. Ook is het niet van belang of u getrouwd bent. Als één van de volwassenen in het huishouden zorg nodig heeft, geldt de kostendelersnorm ook.

Jongeren tot 21 jaar, studenten die een studie volgen en recht hebben op studiefinanciering en leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg volgen tellen niet mee in de kostendelersnorm. Tevens geldt de kostendelersnorm niet voor kamerhuurders en kostgangers die een normale prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning. Het is nog van belang dat het inkomen of het vermogen/bezittingen van de volwassenen waarmee u uw huis deelt geen invloed op uw recht op een uitkering. Het kan wel de hoogte van uw uitkering beïnvloeden.