Intrekken & terugvorderen

Wat als de gemeente uw uitkering intrekt en bijstand teruggevordert

U hebt geen recht meer op bijstand als u bijvoorbeeld voldoende inkomsten en/of vermogen hebt, een inkomen hebt dat gelijk is aan de bijstand of hoger
recht hebt op een andere uitkering. Soms is er nog aanvullende bijstand mogelijk. Doorgaans gaat de Sociale Dienst over tot terugvordering van bijstand die u hebt ontvangen als sprake is van onjuiste en/of onvolledige inlichtingen of zij vinden dat u zich niet aan de verplichtingen houdt die aan de bijstand zijn verbonden. Vaak vorderen ze dan de uitkering terug over een bepaalde periode en leggen daarnaast een boet op. Ook kan het zijn dat u wordt uitgesloten van bijstand over een periode van een paar maanden.