Informatie over bezwaar en bijstand

Kan ik bezwaar maken tegen een beslissing van de sociale dienst?


Bent u het niet eens met een beslissing van de sociale dienst, dan kunt u bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Het is niet altijd mogelijk bezwaar te maken. U moet uw bezwaarschrift indienen binnen 6 weken nadat de beslissing is verzonden. In principe is de bezwaarschriftprocedure kosteloos.

Wanneer kan u bezwaar maken tegen een beslissing over bijstand?

U kunt een bezwaarschrift indienen in de volgende situaties:

  • U bent het niet eens met de beslissing die de sociale dienst op uw aanvraag heeft genomen.
  • U heeft nadelige gevolgen van een beslissing die de sociale dienst uit zichzelf heeft genomen. Bijvoorbeeld omdat de sociale dienst vindt dat u onvoldoende naar werk zoekt en besluit uw uitkering te verlagen.

Termijn indienen bezwaarschrift tegen een beslissing over bijstand


Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken na verzending van de beslissing bij de sociale dienst binnen zijn. Soms is de termijn voor het indienen van bezwaar korter dan 6 weken. Het bestuursorgaan moet dit dan bij de beslissing vermelden.

Onvolledig bezwaarschrift


Misschien lukt het u niet binnen 6 weken het bezwaarschrift in te dienen. U kunt dan een onvolledig bezwaarschrift indienen. Als niet alle benodigde gegevens in uw bezwaarschrift staan, krijgt u nog kort de tijd deze aan te vullen. Doet u dit niet op tijd, dan kan het bestuursorgaan uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaren. En neemt het uw bezwaarschrift niet in behandeling.

Kosten bezwaarschriftprocedure


Een bezwaarschriftprocedure kost niets. U bent ook niet verplicht een advocaat te nemen. U mág natuurlijk wel een advocaat inschakelen. Als u gebruik maakt van een advocaat vraagt deze de sociale dienst vaak om een vergoeding van de kosten voor het voeren van de procedure. Krijgt u gelijk en wordt de beslissing van de sociale dienst herroepen, dan moet de sociale dienst deze kostenvergoeding betalen. U moet uw verzoek om vergoeding overigens doen voordat er een beslissing is op uw bezwaarschrift.

Direct beroep instellen tegen een beslissing van de Sociale Dienst


Beslist de sociale dienst niet op tijd over uw aanvraag, dan moest u in het verleden eerst een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan zelf. Sinds 1 oktober 2009 kunt u direct beroep instellen bij de rechter. Ook heeft u recht op een dwangsom die wel kan oplopen tot een bedrag van € 1.260,--. Dat is het maximale bedrag dat een sociale dienst u onder omstandigheden moet betalen zolang het niet heeft beslist.