Boete en fraude

Wat doet de overheid tegen uitkeringsfraude?

Wanneer u een bijstandsuitkering ontvangt, dan bent u verplicht om wijzigingen zo snel mogelijk aan uw gemeente door te geven. Indien u de wijzigingen niet of te laat doorgeeft of in het geval u verkeerde gegevens doorgeeft, dan kan u bijstandsfraude plegen.

U doet er verstandig aan om de volgende wijzigingen aan uw gemeente door te geven:

-      veranderingen in de samenstelling van uw huishouden
De samenstelling van uw huishouden bepaalt de hoogte van uw uitkering. Zo is het belangrijk of u alleenstaand bent of u samenwoont. Als u samenwoont kan uw uitkering lager uitvallen. Het kan ook zijn dat u in bepaalde gevallen helemaal geen recht meer op een uitkering.

-       betaald werk
Het kan zijn dat u af en toe werkt, bijvoorbeeld voor een uitzendbureau of dat u diensten tegen betaling voor anderen verricht. Als u daarvoor geld  ontvangt, dan bent u aan het bijverdienen.

-       eigen vermogen
Voor het ontvangen van een bijstandsuitkering is het van belang dat de waarde van uw bezittingen niet boven een bepaald bedrag uit komt. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan een auto of spraakgeld of een huis in het buitenland. Heeft u een eigen koophuis, dan gelden aparte regels.

Boetes

Indien u fraude hebt gepleegd en daarom teveel uitkering hebt ontvangen, dan moet u het te veel ontvangen geld helemaal terugbetalen. Daar komt dan nog bij dat u een boete moet betalen. De boete bedraagt de helft van het terug te betalen bedrag. De boete is nog hoger in het geval u opzettelijk fraude hebt gepleegd. In dat geval is de boete gelijk aan het bedrag dat u te veel heeft ontvangen. Bij herhaling van fraude, wordt de boete nog hoger; 150 % van het bedrag dat u onterecht hebt ontvangen. Bijzonder vervelend is het dat deze boete wordt ingehouden op uw bijstandsuitkering. Daarnaast kan de gemeente uw uitkering voor de duur van maximaal 3 maanden stopzetten.

Het advies is om wijzigingen over uw persoonlijk en financiële situatie altijd en zo spoedig mogelijk aan de gemeente door te geven. U kunt daarmee voorkomen dat u geconfronteerd wordt met een boete.