Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand:hoe zit het?

De gemeente kan bijzondere bijstand verlenen als u een inkomen heeft rond bijstandsniveau en u geconfronteerd wordt met extra kosten. Het moet dan gaan om noodzakelijke extra kosten die u moet maken vanwege persoonlijke omstandigheden. Mensen met een laag inkomen kunnen een beroep doen op bijzondere bijstand. Het uitgangspunt is hoe lager uw inkomen, hoe hoger de vergoeding. U kunt dus ook een beroep doen op bijzondere bijstand als u een laag salaris of een laag pensioen hebt.

Bij de toekenning van bijzondere bijstand kijkt uw gemeente naar uw individuele omstandigheden. Een gemeente kan daarbij voorwaarden hanteren. In het algemeen zijn de volgende voorwaarden van belang bij de vraag of aan u bijzondere bijstand wordt toegekend:

-          U woon in de gemeente waar u de bijzondere bijstand aanvraagt:

-          De rekeningen van de extra kosten zijn niet ouder dan twee maanden;

-          De extra kosten worden niet of alleen voor een gedeelte door een andere instantie betaald;

-          Het moet gaan om bijzondere kosten;

-          De extra kosten zijn noodzakelijk;

-          Per gemeente kunnen extra voorwaarden gelden.

Voorbeelden van kosten die u door bijzondere bijstand vergoed kunt krijgen zijn:

-          Kosten bij een plotselinge, noodzakelijke verhuizing;

-          Woonkosten (bijvoorbeeld een nieuwe wasmachine;

-          Reiskosten;

-          Eigen bijdrage van rechtsbijstand of kosten voor onderbewindstelling.

Voor medische kosten wordt doorgaans alleen in uitzonderlijke gevallen nog bijzondere bijstand toegekend.

In sommige gevallen kunnen extra kosten door een andere instantie vergoed worden. Een voorbeeld hiervan is de ziektekosten-verzekering. Dit wordt een voorliggende voorziening genoemd. Als daarvan sprake is, gaat dit voor de bijzondere bijstand. In deze gevallen zal dan geen bijzondere bijstand worden toegekend.