Bewindvoering

Bewindvoering en bijstand

Bij mensen met schulden is het vaak van belang dat de betaling van de vaste lasten voor hen geregeld wordt.

Als iemand onder bewind wordt gesteld dan heeft de rechter besloten dat de persoon in kwestie vanwege lichamelijke of geestelijke redenen niet in staat is om zijn eigen financiële belangen te behartigen. In dat geval wordt een bewindvoerder benoemd en moet de sociale dienst vaak bijzondere bijstand voor deze kosten verstrekken. Voorwaarde is wel dat de kantonrechter de beloning van de bewindvoerder heeft vastgesteld, dan wel dat de bewindvoerder zijn kosten kan onderbouwen.

Bij vrijwillig inkomensbeheer is voor de maandelijkse kosten bijzondere bijstand mogelijk indien het inkomensbeheer volgens de sociale dienst noodzakelijk is.

Wanneer de bewindvoerder fouten maakt waardoor zijn cliënt benadeeld wordt, kan hij hiervoor aansprakelijk zijn. Hiervan kan sprake zijn als bewindvoerders geen bezwaar maken tegen beslissingen van gemeenten of sociale diensten die onterecht blijken te zijn en nadelig uitpakken voor hun cliënten. Dat komt wel eens voor in die gevallen dat de sociale dienst een uitkering beëindigt, bijstand terugvordert of een boete oplegt. Niet alleen gaat het daarbij vaak om aanzienlijke bedragen, ook kan in dat geval sprake zijn van een nieuwe schuld met consequenties voor een lopend schuldsaneringstraject.

Vandaar dat het belangrijk is goed na te gaan of tijdig bezwaar is gemaakt tegen beslissingen van sociale diensten die teruggedraaid moeten worden. Voor verdere informatie kan u natuurlijk altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.