belangenvereniging

Welkom bij bezwaar-bijstand.nl

Er gaan vele verhalen over de bijstand, meestal blijven de negatieve het beste hangen.
Het kabinet wil echter dat alle mensen als volwaardige burgers mee kunnen doen aan onze samenleving. Bij voorkeur via een gewone baan, maar als dat nog niet kan, door op een andere manier te participeren in de samenleving. Gemeenten kunnen op basis van de Participatiewet bepalen welke ondersteuning mensen nodig hebben. Daarvoor beschikken zij over verschillende re-integratie instrumenten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen. Hierbij zijn ook instrumenten waarbij een bijstandsgerechtigde tijdelijk werkt met behoud van uitkering.

In de praktijk ziet bezwaar-bijstand een aantal negatieve verhalen over de bijstand. Iemand in de bijstand is lui en wil niet werken, er is toch immers werk genoeg! Aan de andere kant geldt dat ook aan werken met behoud van uitkering de nodige problemen vastzitten. Zo bestaat het risico van verdringing, onvoldoende uitzicht op regulier werk en een negatieve bejegening naar de bijstandsgerechtigde.

Bezwaar-bijstand.nl versterkt en ondersteunt belangen van bijstandsgerechtigden en belangenverenigingen die op enigerlei wijze te maken hebben met bijstand en de Participatiewet. Wij staan in contact met beleidsmakers, ondernemers en inhoudsdeskundigen. Op deze manier willen wij invloed uitoefenen op wet- en regelgeving en ontwikkelingen die samenhangen met het onderwerp bijstand. Wij informeren geïnteresseerden hierover via onze nieuwsberichten op onze website en we staan dagelijks bijstandsgerechtigden te woord in ons spreekuur. Daarnaast organiseren we jaarlijks meerdere informatieavonden en hebben wij nauw contact met diverse belangenorganisaties die met bijstand van doen hebben.

Wilt u meer weten, neem contact met ons op en bekijk welke mogelijkheden er zijn!